PanoRenderVariant2

Biljartvereniging “De Posthoorn”.

Toestemmingsverklaring

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op internet, apps en social media te plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.


Met dit formulier geef ik: ………………………………. (verder: ondergetekende) biljartvereniging “De Posthoorn

(verder: verenging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 

□   Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners.

□   Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op internet, apps en social media.

□   Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto in het smoelenboek:

     □ Op de website

     □ In het clubhuis

□    Mijn naam, emailadres en telefoonnummer via onze afgeschermde website beschikbaar te stellen
      zodat andere leden mij kunnen benaderen.

□   Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een
     reünie of bijzondere gebeurtenis


 

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en
organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.


Naam ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Geboortedatum ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Datum ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Handtekening ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Toestemmingsverklaring                                            Paraaf:                                                                                                          Pagina 1 van 1

Agenda

Hoe vindt U ons

Geef uw adres en wij plannen de route


Sponsoren Posthoorn