PanoRenderVariant2

Protocol verantwoord biljarten.

Algemene regels:
- Hou altijd 1,5 meter afstand van elkaar.
- Bij corona gerelateerde klachten is het niet toegestaan om naar de club te komen. Ook als er binnen het huishouden iemand is met corona gerelateerde klachten blijf je thuis.
- Hoest en nies aan de binnenkant van je elle boog.
- Probeer zoveel mogelijk verspreid te komen. Ben je op de middag wezen biljarten kom dan niet diezelfde avond ook biljarten. Gun elkaar de ruimte om te kunnen spelen.

Het clubgebouw:
- Er mogen maximaal 20 personen in het gebouw aanwezig zijn.
- Leden dienen bij binnenkomst op een van de aanwezige stoelen te gaan zitten.
- Het is niet toegestaan aan de bar te zitten of te staan. De barkrukken zijn dan ook tijdelijk weggehaald.
- Het is niet toegestaan om tafels en stoelen te verschuiven.
- Er mag maar een persoon tegelijk achter de bar of in de keuken zijn.

Hygiëne en desinfectie:
- Bij binnenkomst vragen we alle leden om zijn of haar handen te desinfecteren.
- Voor en na het spelen van een partij dient men zijn of haar handen te desinfecteren.
- Na het spelen van een partij moeten de banden worden gedesinfecteerd. Dit dient te gebeuren met desinfectiemiddel en keukenpapier.
- Degene die achter de bar of in de keuken bezig is, is verplicht handschoenen te dragen.
- Het schoonmaken van de ballen moet gedaan worden met stukken keukenpapier, het gebruikte keukenpapier dient direct na gebruik weggegooid te worden.
- Na gebruik van het toilet dient men de handen 20 seconden lang grondig te wassen.
- Bij binnenkomst van de bar en/of keuken moeten de handen worden gedesinfecteerd.

Het biljarten:
- Er mag alleen gebiljart worden op tafel 1, tafel 2 en tafel 3. Tafel 4 blijft voorlopig buiten gebruik. Dit is gedaan om de doorgang naar de in- en uitgang en de toiletten vrij te houden.
- Er worden geen handen geschud bij aanvang en afloop van de partij.
- Er wordt geen keuzetrekstoot uitgevoerd bij aanvang van de partij. Spelers bepalen via toss of onderling wie de partij begint.
- Heeft je tegenstander gemist, dan ga je pas naar de tafel als je tegenstander op zijn stoel zit.
- Er is geen arbiter aanwezig aan tafel. Spelers dienen voor zichzelf of elkaar te tellen.
- Is er iemand aan de andere tafel bezig en je kan je eigen spel niet vervolgen op 1,5 meter van die speler, wacht dan even op gepaste afstand.
- Het is alleen toegestaan om eigen materiaal te gebruiken. Dit betekent dus je eigen keu, krijt, handschoen etc. Het gebruik van hulpmiddelen zoals ‘de stok’ is wel toegestaan. Deze dient wel gedesinfecteerd te worden na gebruik.
- Na afloop van een partij gaan de volgende spelers pas naar het biljart als de vorige spelers daar helemaal weg zijn.

 

Agenda

Hoe vindt U ons

Geef uw adres en wij plannen de route


Sponsoren Posthoorn