PanoRenderVariant2

vermaasklein

 Piet Vermaas 50 jaar lid van De Posthoorn

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering op 18 september, was het laatste agendapunt voor de pauze het 50-jarig lidmaatschap van Piet Vermaas.
Dit werd zeker geen hamerstuk.
Er werd uitgebreid stilgestaan bij de verdiensten van de jubilaris.
Zoals er in de regeringsformatie wordt gezocht naar een motorblok, kan er zonder overdrijving worden gezegd dat Piet Vermaas al 50 jaar de dieselmotor is van de biljartvereniging De Posthoorn.
Eén van de oprichters van de vereniging (naast Jan Tuinder) en sindsdien onvermoeibaar bezig als wedstrijdleider, toonaangevende biljarter en inspirator van diverse evenementen (waar het Kampioenschap van Nederland Bandstoten Ereklasse in 1989 er één van is).
Voor deze gelegenheid was een delegatie van het districtsbestuur Rotterdam, in de persoon van Cees de Block en Harry Bootsma, naar Maasdam afgereisd om Piet ook voor zijn verdiensten in het district te bedanken en hem een oorkonde te overhandigen.
Piet werd door voorzitter Peter Donker in het zonnetje gezet en er werd hem naast bloemen nog een klein aandenken overhandigd in de vorm van een biljarbal op sokkel met daarop de beeltenis van de jubilaris (vervaardigd door clubgenoot Piet Mink).
Piet heeft door familieomstandigheden weliswaar een klein stapje teruggezet maar is heden ten dage naast (mede)wedstrijdleider, voor het bestuur en andere wedstrijdleiders nog steeds een onuitputtelijke bron van kennis en ervaring welke allemaal liggen opgeslagen in het grote vliegwiel van Piet.
Bestuurslid Bas Reedijk rondde de huldiging af met een gedicht waarin, in een mooie mix van humor en ernst, de vele kwaliteiten van Piet nog eens de revue passeerden.
De huldiging werd met een gepast drankje afgesloten.

PC

foto's zie Hoofdmenu/ foto's

Agenda

Hoe vindt U ons

Geef uw adres en wij plannen de route


Sponsoren Posthoorn