Graag vestigen wij nogmaals de aandacht op de Drank- en Horecawet zover die van toepassing is voor onze leden welke bardiensten lopen.

Deze artikelen zijn te vinden  op de site onder   Leden/ Aandachtspunten/ Drank en Horecawet