Heden is deel 8  verschenen van het epos van onze columnist Pedro de Mollie.

Ook dit deel is weer te lezen onder Leden/ Pedro de Mollie