PanoRenderVariant2

Algemene Ledenvergadering 2019

Datum: 28-10-2019
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: De Posthoorn


1. Opening en mededelingen
2. Notulen vorige vergadering
3. Algemene Ledenvergadering 2019 district Rotterdam
4. Wedstrijdzaken
5. Bestuur:
                    - Wedstrijdleider - Martin Verdoold: Aftredend en herkiesbaar 
                    - Penningmeester - Koos Veenendaal: Aftredend en herkiesbaar

    Tegenkandidaten kunnen zich tot 25-10-2019 melden bij het bestuur.

    Pauze

6. Financieel verslag
7. Begroting 2019-2020
8. Verslag kascommissie
9. Onderhoud gebouw
10. Rondvraag
11. Sluiting

Agenda

Hoe vindt U ons

Geef uw adres en wij plannen de route


Sponsoren Posthoorn