18 dec. 2019

Gisteren ontvingen wij het droevige nieuws dat oud- clubgenoot  Albert van Andel 12 december j.l.  is overleden.

Wij wensen zijn naasten sterkte met dit verlies.

Wij herinneren Albert als lid van ons fameuze driebandenteam met (wijlen) Teus van Essen.

De afscheidsplechtigheid vindt plaats op 21 december a.s.;   zie bijgevoegde copie rouwkaart