In de nacht van dinsdag 24 op woensdag 25 november is ons lid Adrie Mailly in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht overleden aan de gevolgen van Corona.
Adrie is 78 geworden en sinds 2017 lid van onze vereniging. Hij was niet iemand die op de voorgrond trad maar meer een stille genieter. Regelmatig kwam hij naar de vereniging, niet alleen om zelf te spelen, maar ook om competities en toernooien te bekijken en te genieten van het spel van anderen. Wij betuigen onze deelneming en wensen zijn nabestaanden heel veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.