PanoRenderVariant2

Beste biljartvrienden,
Het zit erop. Afgelopen weekend was voor de spelers, arbiters, toeschouwers en vrijwilligers van onze biljart vereniging een daverend succes.
Ik heb al een aantal dankbetuigingen van spelers per email en Whatsapp mogen ontvangen en ook tijdens de afsluiting, werden we gecomplimenteerd over onze bar en keuken, onze locatie en goede organisatie.

Zonder de inzet van onze vrijwilligers, hadden we dit nooit kunnen doen. Mede dankzij hun hebben we onze club hiermee wederom goed op de kaart gezet. Ook financieel heeft dit onze positie weer een boost de goede kant op gegeven. Daarom nogmaals: vrijwilligers van b.v. De Posthoorn enorm bedankt en ook de dames, welke geen lid zijn, maar zich toch enorm hebben ingezet.

Ook wil ik de leden bedanken, die tijdens het toernooi zijn komen kijken, dat geeft ons als organisatie altijd een fijn gevoel. Want een vereniging ben je tenslotte met, door en voor elkaar.
Met vriendelijke biljart groet,

Martin Verdoold
Voorzitter en wedstrijdleider b.v. de Posthoorn

Agenda

Hoe vindt U ons

Geef uw adres en wij plannen de route


Sponsoren Posthoorn